Logo

ul. Mostowa 14, 33-100 Tarnów
tel.: +48 600 617 100

 
Logo

Kompleksowa obsługa klientów indywidualnych, przedsiębiorców, osób które planują założenie własnej działalności gospodarczej oraz wszystkich, którzy potrzebują pomocy prawnej.


Kancelaria radcy prawnego Anna Szepielak-Mikos, zajmuję się sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego i prawa administracyjnego. W ramach prowadzonej działalności, udzielam porad prawnych, sporządzam opinie prawne, reprezentuję klientów przed sądami i organami administracji. Pomagam w rozwiązywaniu sporów na etapie przedsądowym poprzez gotowość do udziału w negocjacjach ugodowych pomiędzy stronami sporu. Zapewniam indywidualne podejście do Klienta, dokonując wstępnej wyceny usług, a następnie informując Klienta na każdym etapie postępowania o końcowej cenie pomocy prawnej.

Swoją pracę wykonuję z zachowaniem najwyższej staranności, z zaangażowaniem, dbając jednocześnie o zachowanie dobrej atmosfery współpracy z osobami, które powierzyły mi prowadzenie swoich spraw. Moją zasadą jest życzliwe podejście do Klienta, a troska i zrozumienie, z którą się spotyka, powoduje jego ponowny powrót do Kancelarii.

Radca prawny

Prawo wykonywania zawodu radcy prawnego ma tylko osoba, która została wpisana na listę radców prawnych przez okręgową izbę radców prawnych.

Radca prawny wykonujący w sposób samodzielny i niezależny wolny zawód służy interesom wymiaru sprawiedliwości jak również tym, których prawa i wolności zostały mu powierzone w celu ochrony. Zawód radcy prawnego podlegający ochronie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi jedną z gwarancji poszanowania prawa. Jest to zawód zaufania publicznego respektujący ideały i obowiązki etyczne ukształtowane w toku jego wykonywania.

Radca prawny zobowiązany jest wykonywać czynności zawodowe sumiennie oraz z należytą starannością uwzględniającą profesjonalny charakter działania. Radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystkie informacje dotyczące klienta i jego spraw. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie i istnieje również po zaprzestaniu wykonywania zawodu.